Obchodní-smluvní podmínky

1.Základní údaje

Dodavatel

Roger Silverthorn se sídlem Zaluží 39,390 02 Tábor

dodavatel je osoba podnikající dle ŽL-IČO 72178442

Dodavatel není plátce dph

Kontaktní osoba:Lenka Silverthornová

+420737328627

email:len.silver@seznam.cz

na emaily odpovídáme do 24 hodin

2.Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3.Zaslání zboží + poštovné a náklady na dopravu

Vámi vybrané zboží odesíláme 1-3 den po připsání částky na účet.Nebo dobírkou 1-3den.
Akceptuji platbu předem na běžný účet, tzn. bankovním převodem, nebo složenkou. Číslo účtu, celková částka včetně poštovného Vám budou po potvrzení objednávky  zaslány emailem.
Datum splatnosti je 5 dní od vystavení, pokud se nedohodneme jinak. V případě osobního odběru platíte pouze cenu za zboží, bez poštovného, lze uhradit hotově při převzetí.
VEŠKERÉ CENY JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ DPH, a to i ceny poštovného.

Balíčky zasílám prostřednictvím České pošty doporučeně, nebo balíkem do ruky. Poštovné stanovuji podle váhy a rozměrů výsledného balíčku. Všechny zásilky zasíláme výhradně jako pojištěné, je to pro obě strany záruka, že v případě ztráty balíčku poštou Vám budu moci po ukončení reklamačního řízení vrátit zpět celou částku, kterou jste uhradili. Zaslání na dobírku je též možné, v tomto případě zasíláme zboží vždy balíkem do ruky, bez ohledu na váhu.

Zásilku, která je viditelně poškozená, můžete odmítnout od pošty převzít, vrátí se tak ke mě a já budu vyřizovat reklamaci. Pokud takovou zásilku převezmete, ztrácím možnost uplatnit reklamaci já a je to jen na Vás. V tomto případě doporučuji domluvit se na rozbalení zásilky před pracovníky pošty a rovnou případně sepsat reklamační zápis.

Poštovné - náklady na dopravu:

viz.Poštovné na úvodní straně.

 

BALNÉ VE VÝŠI 10KČ ÚČTUJEME POUZE U VATELÍNU.

4.Osobní odběr

Po telefonické domluvě na čísle +420737328627 je možnost osobního odběru v naší provozovně.

5.Záruční podmínky a reklamace-uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Daňový doklad slouží zákazníkovi jako záruční list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží . Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Možnost vrácení zboží se nevztahuje na atypicky ušité zboží.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje Obchodní zákoník. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré náklady na zaslání zboží, které vzniknou dodavateli při odstoupení od smlouvy zákazníkem, tj. balné a poštovné nese dodavatel.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu len.silver@seznam.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7.Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Ochrana osobních údajů se řídí předpisem číslo 101/2000 Sb.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na len.silver@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

Akční nabídka

V této kategorii nejsou žádné produkty.